31 mai 2022 ⋅ 18:00
Conferință având ca obiect mediul/pilonul educațional-academic
Cristi Furău
Moderat de Olimpia Besliu - Avocat și Carmen Schmidt - Manager Proiect

Obiectivul 1

Cel putin de 150 tineri și minim 5 speakeri participanți la evenimente sociale și culturale de tip conferințe, importante atât pentru dezvoltarea tinerilor cât și pentru dezvoltarea municipiului. Ne dorim dezvoltarea unui mod modern, activ de comunicare între tinerii din municipiul Arad și persoanele interesate, factorii de decizie, prin intermediul site-ului Aradsmartcity.ro unde sugestiile tinerilor să fie centralizate și urcate ca și materiale pe site, în care propunerile și progresele în direcția transformării municipiului Arad în oras smart să fie consemnate.

Obiectivul 2

10% din beneficiarii direcți și indirecți vor avea acces direct la 5 contacte din cadrul instituțiilor și autorităților publice pentru a se informa cu privire la drepturile pe care le au și cum le pot exercita. Prin acest obiectiv urmărim reducerea distanței dintre cetățeni și autoritățile publice prin informarea tinerilor cu privire la drepturile pe care le au și cum le pot exercita. Ne propunem ca în urma conferințelor cel putin 10% din beneficiarii direcți și indirecți să interacționeze cu diverse resorturi ale statului, direct pentru a-și rezolva ei înșiși probleme.

Obiectivul 3

Identificarea a cel putin 2 teme de interes alese în urma workshop-urilor organizate și schițarea cel puțin a unei idei de proiect fezabil care se circumscrie temelor abordate prin proiect. Se urmărește creșterea numărului de evenimente educativ-culturale la nivelul municipiului Arad prin organizarea de conferințe cu frecvență bianuală precum și prin organizarea de ateliere de lucru, networking pentru persoanele interesate în transformarea municipiului Arad în Smart-City. În urma conferințelor/evenimenelor organizate prin proiect, vom solicita tinerilor să vină și cu idei care se pot concretiza în idei de proiecte și propuneri către diverse ONG-uri și/sau instituții/autorități publice.

Obiectivul 4

Crearea a 5 materiale privind ONG-uri/instituțiile sau proiectele existente în care se pot implica beneficiarii direcți pe cele 5 teme ale conferințelor și a unui material privind etapele de urmat pentru înființarea unui ONG. Acest obiectiv vizează dezvoltarea sentimentului de voluntariat prin identificarea unor soluții și organizarea de workshopuri pentru tinerii interesați de implicare civilă în propriile ONG-uri sau în ONG-uri existente.

Cristi Furău
Cadru universitar UVVG & medic