Descriere

Obiectivul general al Proiectului Arad Smart Talks este:
Creșterea conștientizării și implicării tinerilor în dezvoltarea mun. Arad.

Proiectul își dorește să reunească în 6 conferințe un număr de minim 150 de tineri activi din mun Arad, care doresc să se implice în creionarea Aradului de mâine, cel în care și-ar dori să se dezvolte și să rămână ca și oraș de domiciliu, pe de o parte ca și ascultători activi, participanți la conferințe și pe de altă parte, prin implicarea activă a acestora în poiecte concrete de voluntariat existente sau care urmează a fi dezvoltate în viitor, de asociații existente sau care urmează a fi create de către tineri.

În acest sens, în urma finalizării conferințelor vom realiza o rețea de voluntari și persoane care își doresc să urmeze un traseu al carierei pe partea de voluntariat, în diverse domenii și le vom acorda consiliere și îndurmare în vederea facilitării accesului la proiecte, crearea unei asociații, strategii de obținere de finanțare, etc.

La fiecare conferință vom invita câte o personalitate activă, din zona de vest a țării și/sau alte orașe din țară care sunt luate/vizate ca etalon de dezvoltare pe anumite paliere, care să prezinte câte un pilon de interes pentru dezvoltarea municipiului nostru, care vor constitui tematicile generale ale fiecărei conferințe.

Scopul

Ne dorim să conștientizăm tinerii de nevoia implicării acestora în dezvoltarea societății civile a municipiului și transformarea acestuia în smart city-ul dorit de ei.

Obiective
  • Cel putin de 150 tineri și minim 5 speakeri participanți la evenimente sociale și culturale de tip conferințe, importante atât pentru dezvoltarea tinerilor cât și pentu dezvoltarea municipiului.
  • 10% din beneficiarii direcți și indirecți vor avea acces direct la 5 contacte din cadrul instituțiilor și autorităților publice pentru a se informa cu privire la drepturile pe care le au și cum le pot exercita.
  • Identificarea a cel puțin 2 teme de interes alese în urma workshopurilor organizate și schițarea cel putin a unei idei de proiect fezabil care se circumscrie temelor abordate prin proiect.
  • Crearea a 5 materiale privind ONG-uri/instituțiile sau proiectele existente în care se pot implica beneficiarii direcți pe cele 5 teme ale conferințelor și a unui material privind etapele de urmat pentru înființarea unui ONG.
Smart
Talks